Orari i konsultimeve
Orientalistikë_Orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Gjuhe dhe letersi gjermane_orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Gjuhe dhe letersi angleze_Orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Ballkanistike_Orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Gjuhe dhe letersi turke_orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
Gjuhe dhe letersi frenge-Orari i konsultimeve 2023-24
Publikuar me: 08/11/2023 Shkarko
ORARI I KONSULTIMEVE -DEGA E GJUHES SHQIPE, semestri dimeror, 2023
Publikuar me: 13/11/2023 Shkarko