Dokumente
Statuti i Universitetit
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
1-481, 6.9.2021, Vendim për plotësim-ndryshim të nenit 7 të vendimit nr. 2-394 dt. 28.10.2020 mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-baçelor (1)
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
1-521, 13.9.2021, Vendim për pezullim të mbajtjes së provimeve të rregullta të afatit të shtatorit dhe provimeve pranuese për pranimin e studentëve të ri në afatin e dytë të konkursit për vitin akdemi
Publikuar me: 17/09/2021 Shkarko
1-482, 6.9.2021, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit për studentët të cilët e kanë kaluar periudhën e lejuar të kohëzgjatjes së rregullt të studimeve në nivelin baçelor, master
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko