Rregullore
Udhëzuesi për punimin e temës bachelor
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
RREGULLORE PËR STUDIME THEMELORE - BAÇELOR
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Rregullorja e UP për studimet BA
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
Udhëzues për përgatitjen e punimit të diplomës Master
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
Rregullore për studimet MA - Shkencor
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
Rregullore për studimet e doktoratës (2014)
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
Rregullore për studimet e doktoratës (2013)
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko
Rregullore për studimet e doktoratës (2007)
Publikuar me: 20/04/2021 Shkarko