Orari i provimeve
Gjuhë dhe letërsisë turke - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi frenge -Orari i provimeve, Shtator 2022 (MA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi frenge -Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi angleze -Orari i provimeve, Shtator 2022 (MA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi angleze -Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Letersi shqipe - Orari i provimeve, Shtator 2022 (MA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Letersi shqipe - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gjuhë shqipe - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA & MA)
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Gazetari - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA & MA)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Ballkanistikë - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi gjermane - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi gjermane - Orari i provimeve, Shtator 2022 (MA)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi gjermane - Orari i provimeve, Shtator 2022 (MA DAF)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Orientalistikë - Orari i provimeve, Shtator 2022 (BA)
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko