Orari i provimeve
Letersi shqipe - Orari i provimeve, Qershor 2023 (MA)
Publikuar me: 31/05/2023 Shkarko
Letersi shqipe - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA)
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane - Orari i provimeve, Qershor 2023 (MA)
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane - Orari i provimeve, Qershor 2023 (MA) Gjermanishtja si gjuhë e huaj
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA)
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Gjuhë Frenge - Orari i provimeve, Qershor 2023 (MA)
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Orientalistikë - Orari i provimeve, Qershorit 2023 (BA)
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Gjuhë Shqipe - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA-MA)
Publikuar me: 02/06/2023 Shkarko
Ballkanistikë - Orari i provimeve, Qershorit 2023 (BA)
Publikuar me: 02/06/2023 Shkarko
Gjuhë Gjermane - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA)
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Gjuhë Turke - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA)
Publikuar me: 05/06/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze - Orari i provimeve, Qershor 2023 (BA)
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko
Gjuhë Angleze - Orari i provimeve, Qershor 2023 (MA)
Publikuar me: 06/06/2023 Shkarko