Nënshkruhet memorandum i bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit të Filologjisë, UP dhe Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Trakias të Edirnes, Turqi

21 Maj 2024
SHARE

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Prishtinës, përkatësisht, Fakultetit të Filologjisë dhe Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Trakias të Edirnes, Turqi, me fokus shkëmbimin e stafit akademik, të studentëve dhe të zhvillimit të bashkëpunimeve të reja në fushën e shkencave filologjike dhe të edukimit. Memorandumi u nënshkrua si vazhdimësi e një bashkëpunimi konkret ndërmjet Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë gjermane në UP-së dhe Departamentit të Gjuhës gjermane të Fakultetit të Edukimit të Edirnes, të iniciuar më herët e që pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm akademik.

Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua nga dekanet, prof. dr. Lindita Rugova Rugova dhe prof. dr. Sevinç Maden, në praninë e prodekanëve, mësimdhënësve dhe të studentëve të këtyre dy fakulteteve. Përveç këtij memorandumi, dekanet e të dy fakulteteve biseduan edhe për mundesinë e lidhjes së marrëveshjes Erasmus+ për shkëmbim të studentëve dhe stafit të të dy institucioneve tona.

Vizita e Dekanes Rugova dhe e prodekanëve në në Universitetin e Trakias u realizua prej 15-18 maj 2024 në kuadër të workshopit të organizuar në mes të studentëve të gjuhës gjermane të UP-së dhe të Edirnes. Ky rrugëtim i këtij shkëmbimi ndërkulturor dhe gjuhësor në mes të studentëve turq dhe shqiptarë filloi qysh në muajin mars 2024, kur studentët turq vizituan Fakultetin e Filologjisë dhe Departamentin e Gjermanistikës në Prishtinë. Bashkëpunimi mes studentëve turq dhe kosovarë rezultoi jo vetëm si një përvojë interesante, por edhe një reflektim i rëndësishëm mbi fuqinë e gjuhës për të ndërtuar ura lidhëse ndërmjet kulturave. Në fund të workshopit dyditor dekanja e Fakulteti të Filologjisë të UP-së, prof. dr. Lindita Rugova, dhe dekanja e Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Trakias, prof. dr. Sevinç Maden, u ndanë studentëve dhe mësimdhënëseve certifikata pjesëmarrjeje.