Qendra e Gjuhëve

Fillon kursi i gjuhës italiane në Qendrën e Gjuhëve të UP-së

Ngarkesa javore: 2 orë (120 min) x 1 në javë

Aplikimin mund ta bëni online në linkun e mëposhtëm (deri më 13.10.2023):Linku per aplikim https://docs.google.com/forms/d/1KYCj2yeiA_IfKN58wPDY9pzE8Wl-XqQFYyctrrqxOWI/edit?pli=1

Në Qendrën e Gjuhëve të UP-së fillon kursi i gjuhës turke për studentë të Universitetit të Prishtinës

Data e aplikimit: 20 shtator – 4 tetor
Data e testit të përcaktimit të nivelit: 6 tetor
Data e fillimit: 9 tetor 2023
Data e përfundimit: 19 janar 2024

Aplikimin mund ta bëni online në linkun e mëposhtëm
https://forms.gle/whmdziAR4ozvHtdt9
ose duke skanuar kodin në vijim.

Ngarkesa javore: 2 x 2 orë mësimore
Lokacioni: Fakulteti i Filologjisë, Qendra e Gjuhëve, Rr. "George Bush", p.n. 10000 Prishtinë