Seminari

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “Hasan Prishtina” Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn.  KOSOVË 
E-mail: [email protected][email protected]
Tel. +38138 222 970

Drejtor: Prof. dr. Bardh Rugova 
Sekretar: Prof. asoc. dr. Abdullah Rexhepi
Sekretare profesionale: Jeta Abazi MA, Liridona Bërkolli MA

NJOFTIM DHE THIRRJE PËR APLIKIM
(for english below)

Seminari XLII do t’i zhvillojë punimet në Prishtinë nga 19 gusht30 gusht 2024.
Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 18 gusht 2024 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XLII, më 19 gusht 2024 në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XLI përfshin:

Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri shkallë);
Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
Ligjërata për letërsinë shqiptare;
Referime shkencore;
Ligjërata të përgjithshme;
Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtaritë kulturore e të mira të tjera në ambiente shqiptare;
Sesionin shkencor në ditët e fundit të Seminarit.

Paraqitja për pjesëmarrje në Seminarin XLII duhet të arrijë deri më 1 qershor 2024 në një prej adresave të poshtëshënuara. Drejtoria e Seminarit do t’i mbulojë shpenzimet e vendosjes dhe të ekskursioneve eventuale në Kosovë. Shpenzimet e rrugës për Prishtinë dhe e kundërta i heqin vetë pjesëmarrësit.

Për të aplikuar regjistrohuni duke plotësuar të dhënat tuaja në formën e paraqitur: https://docs.google.com/forms/d/1Qw43nDFW6OCTCgm4SfED_oJvwwgAptrC-w-7KoPYocc/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

--------------------------------------------------------------------------------------------------

THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

ANNOUNCEMENT and CALL FOR PAPERS

The 42nd Seminar on Albanian Language, Literature and Culture has been scheduled to take place from 19 August – 30 August 2024.
The arrival of the participants in Kosova – 18 August 2024 (Sunday). The opening ceremony of the Seminar is on 19 August at 11:00 AM.

The program of the Seminar will include:
1. Intensive courses of the Albanian language (three levels);
2. Particular lectures on Albanian linguistics;
3. Lectures on Albanian literature;
4. Scientific references;
5. General lectures;
6. Additional cultural program aiming to show the participants the natural beauties of Kosovo and the activities in other centers;
7. Colloquium at the end of the Seminar.

The application for the participation at the 42nd Seminar must be received by 1 June 2024 in one of the announced addresses below. The Directory of the Seminar will take over the expenses for accommodation and eventual excursions in Kosova. The travel expenses to and from Prishtina, must be covered by the participants themselves.

To apply, register by filling in your data in the form presented: https://docs.google.com/forms/d/1Qw43nDFW6OCTCgm4SfED_oJvwwgAptrC-w-7KoPYocc/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
---------------------------------------------------------------------------------------------
Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studente/ë e studiues/e që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht.

Seminari ka zhvilluar gjithsej 41 sesione deri tash. Në vitin 1991 është ndërprerë veprimtaria e tij nga organet serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2000 Seminari vepron sërish në Prishtinë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Më 2020 qe ndërprerë aktiviteti, për shkak të pandemisë Covid 19.

Sivjet është Seminar jubilar në 50-vjetorin e themelimit.

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at that time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for the students, professors and researchers outside Kosova and Albania engaged in the Albanian sciences and in Albanology in general.

The Seminar has so far organized 41 Sessions. In 1991 the imposed Serbian rule discontinued the activities of the Seminar. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was forced to develop its activities in Tirana. Since the year 2000 the Seminar performs its activities in Prishtina. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania. In 2020, its activities were discontinued due to Covid 19 pandemic.

This is the jubilee of the Seminar, marking its 50th year.

--------------------------------------------------------------------

 

Rrjetet sociale të Seminarit / Seminar's social media accounts:

- Facebook: https://www.facebook.com/seminarialbanologji/ 

- Instagram: seminari_albanologji