Seminari

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS “Hasan Prishtina” Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn.  KOSOVË 
E-mail: [email protected][email protected]
Tel. +38138 222 970

Drejtor: Prof. dr. Bardh Rugova 
Sekretar: Prof. asoc. dr. Abdullah Rexhepi
Sekretare profesionale: Jeta Abazi MA, Liridona Bërkolli MA

NJOFTIM dhe THIRRJE për APLIKIM
(for english below)

Seminari XLI për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare do t’i zhvillojë punimet nga 14 deri më 25 gusht 2023Prishtinë
Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 13 gusht 2023 (e diel).Hapja solemne e Seminarit XLI, më 14 gusht 2023 në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XLI do të përfshijë:

1. Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri shkallë);
2. Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
3. Ligjërata për letërsinë shqiptare;
4. Referime shkencore;
5. Ligjërata të përgjithshme;
6. Tryezë e rrumbullakët;
7. Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtaritë kulturore e të mira të tjera në ambiente shqiptare;

Temat bosht për sesionet shkencore (24-25 gusht 2023) janë:
▪ Shqipja në rrezik
▪ Letërsia shqipe dhe interkulturalizmi
Drejtoria e Seminarit do t’i mbulojë shpenzimet e vendosjes dhe të ekskursioneve eventuale në Kosovë. Shpenzimet e rrugës për Prishtinë dhe e kundërta i heqin vetë pjesëmarrësit. Paraqitja për të marrë pjesë në Seminarin XLI duhet të arrijë në Drejtori të Seminarit deri më 15 qershor 2023 në një prej adresave të sipërshënuara.

Për të aplikuar regjistrohuni duke plotësuar të dhënat tuaja në formën e paraqitur.

------------------------------------------------------------------------------------

THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

ANNOUNCEMENT and CALL for PAPERS

The 41st International Seminar on the Albanian Language, Literature and Culture has been scheduled to take place from 14 to 25 August 2023 in Prishtina.

The arrival of the participants in Prishtina, Kosova – 13 August 2023 (Sunday). The opening ceremony of the Seminar is on 14 August at 11:00 AM.

The program of the Seminar will include intensive courses of the Albanian language, particular lectures in Albanian linguistics and literature, scientific references, round tables and additional programs and activities regarded to the cultural aspects of Kosovo.

Main topics to be treated in the colloquium (24-25 August) are:
▪ Endangered Albaninan              
▪ Albanian Literature and Interculturalism

The Directorate of the Seminar will cover the costs of accommodation and eventual excursions in Kosovo. The expenses of the road to Pristina and return are removed by the participants themselves. The application to participate in the XLI Seminar must reach the Director of the Seminar by June 15, 2023 at one of the above addresses

 To apply, register by filling in your data in the form presented.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studente/ë e studiues/e që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht. 

 

Seminari ka zhvilluar gjithsej dyzet sesione. Në vitin 1991 është ndërprerë veprimtaria e tij nga organet serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2000 Seminari vepron sërish në Prishtinë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Më 2020 qe ndërprerë aktiviteti, për shkak të pandemisë Covid 19.

 

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at that time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for the students, professors and researchers outside Kosova and Albania engaged in the Albanian sciences and in Albanology in general.

The Seminar has so far organized 40 Sessions. In 1991 the imposed Serbian rule discontinued the activities of the Seminar. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was forced to develop its activities in Tirana. Since the year 2000 the Seminar performs its activities in Prishtina. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania. In 2020, its activities were discontinued due to Covid 19 pandemic.