Orari i ligjëratave
Orari s. dimeror 2023-2024 Ballkanistike
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Programi bachelor
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Turke
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi angleze(Master)
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Orari i mësimit - niveli MA - Studime kulturore orientale
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Programi bachelor
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi angleze(Master)
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Letërsi shqipe, Orari i mësimit, MA (dimëror), 2023-24
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Orari i mësimit - niveli MA - Studime kulturore orientale
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Letërsi shqipe, Orari i mësimit, BA (dimëror), 2023-24
Publikuar me: 27/09/2023 Shkarko
Gjuhë dhe letërsi angleze(Bachelor)
Publikuar me: 28/09/2023 Shkarko
- Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane – Programi BA-Gjuhë dhe letërsi gjerman
Publikuar me: 28/09/2023 Shkarko
Orari i mesimit orientalistike BA-Sem. dimëror
Publikuar me: 29/09/2023 Shkarko
DEGA E GJUHËS SHQIPE-ORARI I MËSIMIT 2023-2024
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko
Orari-mesimor-Gazetari-semestri-dimeror-2023-24
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko