Orari i ligjëratave
Letërsi shqipe_MA
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Gjuhe shqipe_BA dhe MA_
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Gjuhe angleze BA
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Ballkanistike
Publikuar me: 30/09/2022 Shkarko
Letërsi shqipe, Orari i mësimit, BA (dimëror), 2022-23
Publikuar me: 03/10/2022 Shkarko
Orari i mesimit orientalistike
Publikuar me: 04/10/2022 Shkarko
Gazetari
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Gjuhe dhe letersi frenge - BA
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Gjuhe dhe letersi frenge - MA
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Orari i mesimit orientalistikë - BA
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Orari i ligjëratave - Gjuhe turke - semestri dimëror 2022-2023T
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Orari i ligjëratave - semestri dimëror 2022-2023DAF
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Orari i ligjëratave - Gjuhe gjermane-semestri dimëror 2022-2023MA
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Orari i ligjëratave -Gjuhe gjermane- semestri dimëror 2022-2023
Publikuar me: 24/10/2022 Shkarko
Orari i mesimit - Orientalistikë
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko