Orari i ligjëratave
DEGA E GJUHËS SHQIPE-ORARI I MËSIMIT 2022-2023 – SEMESTRI VEROR
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Programi master-Viti akademik2022-2023 (semestri veror)
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Turke-Orari javorë i mësimit për semestrin veror 2023
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Frënge – Programi bachelor-Viti akademik 2022-23 (semestri veror)
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
DEPARTAMENTI I LETËRSISË SHQIPE-ORARI I MËSIMIT PËR STUDIMET MASTER-Viti akademik 2022-2023 (Semestri veror)
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Fakulteti i Filologjisë – Departamenti i Gazetarisë-Viti akademik 2022-23-Orari mësimor – Semestri veror
Publikuar me: 14/02/2023 Shkarko
Orari i mësimit - niveli MA - Studime kulturore orientale
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
Departamenti i Orintalistikes - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Letersi shqipe, Orari i mesimit (BA), sem. veror - 2022 - 2023
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane - Orari i mësimit per studimet MA - DAF - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane - Orari i mësimit per studimet MA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 27/02/2023 Shkarko
Departamenti i Ballkanistikes - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 28/02/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze - Orari i mësimit per studimet MA-Gjuhësi - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze - Orari i mësimit per studimet MA-Letërsi - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 01/03/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Frenge - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 08/03/2023 Shkarko
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane - Orari i mësimit per studimet BA - Viti akademik 2022/2023(semestri veror)
Publikuar me: 24/03/2023 Shkarko