Bashkëpunimi me industrinë

15 Dhjetor 2023
SHARE

Ne kuadër të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit të Filologjisë dhe kompanisë që ofron shërbime të perkthimit dhe të interpretimit “Trankos”, drejtori ekzekutiv i kesaj kompanie mbajti ligjëratë për përkthimin dhe interpretimin në kuadër të lëndës Përkthim anglisht-shqip në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze te prof. Lindita Sejdiu Rugova.

Pervoja e tij shumëvjeçare në fushë të përkthimit, formimi i tij gjuhësor dhe  përvoja e gjatë e redaktimit gjuhësor ka bërë që z. Hyseni të jetë një nga ekspertet më të shquar në ketë fushë në Kosovë