Ligjëratë e Prof. dr. Christian Voss nga Universiteti i Humboldtit, Berlin “Who owns the Middle Ages of Kiev and Moscow?”

14 Shtator 2022
SHARE

Më 08 shtator 2022 në Fakultetin e Filologjisë, Prof. dr. Christian Voss nga Universiteti i Humboldtit, Berlin, mbajti ligjëratën me titullin “Who owns the Middle Ages of Kiev and Moscow?”. Kjo ligjëratë u organizua për tërë stafin e Fakultetit në kuadër të marrëveshjes Erasmus+ për mobilitet me Universitetin e Humboldtit në Berlin, Gjermani. Pas ligjëratës u zhvillua një diskutim i frytshëm në mes të pranishmëve dhe profesorit Voss.

Ky ishte edhe një rast shumë i mirë për të biseduar për aktivitetet e mëtejshme në mes të fakultetit të Filologjisë dhe Universitetit të Humboldtit.