NJOFTIM

26 Dhjetor 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Qëndresa Jakupi, me datën 03. 01. 2024 (e
mërkurë), ora 11:00
, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron
punimin e doktoratës, me titull: “Struktura e informacionit brenda fjalisë: topika
dhe fokusi në gjuhën shqipe”.

Mentore e kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Lindita Rugova.
Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:
1. Prof. dr. Shkumbin Munishi, kryetar,
2. Prof. dr. Bade Bajrami, anëtare, dhe
3. Prof. dr. Giusepina Turano, anëtare.
Prishtinë, 26. 12. 2023

                                                          D E K A N A T I