Thirrje për aplikim në Punëtorinë mbi Zhvillimin e Karrierës me Organizatat Ndërkombëtare

16 Nëntor 2023
SHARE

Më 22, 23 dhe 24 nëntor, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) do të organizojë edicionin e dytë të “Punëtorisë për Zhvillimin e Karrierës”, të organizuar nga Universiteti i Prishtinës në partneritet me organizata të tjera ndërkombëtare si GIZ Kosova. , USAID Kosovë, dhe Misioni i OSBE-së në Kosovë, si dhe me Ambasadën e SHBA-së në Kosovë.

 

Punëtoria është e hapur për studentët e Universitetit të Prishtinës dhe  të sapodiplomuar (nga viti 2021 e në vazhdim), të cilët dëshirojnë të ndjekin një karrierë në një organizatë ndërkombëtare.

 

Përvoja e të mësuarit do t'u sigurojë pjesëmarrësve aftësitë dhe njohuritë themelore të nevojshme për të planifikuar rrugën e tyre profesionale në këtë treg konkurrues të punës.

 

Njohja e gjuhës angleze është thelbësore pasi seminari do të zhvillohet në gjuhën angleze.

 

Aplikimi duhet të dorëzohet deri më 16 nëntor 2023 duke dërguar një e-mail me një deklaratë motivuese (me maksimum 200 fjalë) në [email protected]

Deklarata duhet të përfshijë sfondin akademik dhe, nëse është e aplikueshme, çdo përvojë pune.

 

Duke qenë se numri i vendeve të disponueshme është i kufizuar, përparësi do të kenë studentët e Shkencave Sociale, Juridik, Humane apo Politike.

Megjithatë, ne inkurajojmë të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë.

 

***

Për më shumë informata klikoni në linqet ndërlidhëse:

https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,11,2838,01

 

Me respekt, 

Stafi i QZhK-së