NJOFTIM për mbrojtjen e punimin e doktoratës

22 Nëntor 2022
SHARE

 

Njoftojmë të interesuarit se MA Manjola Lubishtani, me datën 02. 12. 2022

(e premte), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Markerët organizues në tipa të ndryshëm të tekstit në gjuhën shqipe”.

 

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Bardh Rugova.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Rrahman Paçarizi, kryetar,

2. Prof. asoc. dr. Sindorela Doli, anëtare, dhe

3. Prof. asoc. dr. Linda Mëniku, anëtare.

 

Prishtinë, 21.11. 2022

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                     D E K A N A T I