NJOFTIM

11 Nëntor 2022
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Filologjisë se, paraqitja e provimeve për afatin e nëntorit bëhet nga 14.11.2022 deri  me datë 17.11.2022 në ora 16:00, ndërsa për ta paraqitur provimin e diplomës, Sems do të jetë i hapur nga e hëna, datë 21.11.2022 deri të martën datë 25.11.2022, në ora 16:00.

 

Studentët kanë të drejtë të paraqesin dy provime. Për ata studentë të cilët e kanë një provim, dhe provimin e diplomës, mund të paraqesin vetëm provimin të cilin e kanë pa e dhënë para diplomimit, ndërsa ata studentë që e kanë vetëm provimin e diplomës, dhe i kanë kryer të gjitha procedurat ashtu siç kerkohet në rregullore, atëhere kanë të drejtë ta paraqesin provimin e diplomës.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Shërbimi i Studentëve