Pse duhet të studioni në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”?

27 Prill 2022
SHARE

Shftleo broshurën informative të programeve të studimit

  • UP-ja ka rangimin më të lartë nga të gjitha universitetet në trevat shqiptare.
  • Fakulteti i Filologjisë i UP-së ka traditë më të gjatë në Kosovë në studimet universitare.
  • Fakulteti i Filologjisë e ka stan akademik më të kualifikuar në Kosovë.
  • Së paku një semestër gjatë studimeve në Fakultetin e Filologjisë mund të realizohet në universitetet më të njohura evropiane(Berlin, Venecie, Romë, Freiburg, Pragë, Torunj, Vechta, Kopenhagë, Poznanj, Stamboll, Edirne, Soe, Zagreb, etj.).
  • Studimet në Universitetin e Prishtinës“Hasan Prishtina” janë pa pagesë.
  • Diplomë që njihet ndërkombëtarisht.
  • Marrëveshje bashkëpunimi me shumë institucione evropiane dhe rajonale.
  • Programe atraktive me gjasa të larta për punësim.
  • Shftleo broshurën informative të programeve të studimit

Shftleo broshurën informative të programeve të studimit