NJOFTIM

11 Mars 2022
SHARE

 

Njoftojmë të interesuarit se Mr. Muhamet Reçica, me datën 21. 03. 2022

(e hënë), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Përdorimi absolut dhe relativ i trajtave foljore në gjuhën shqipe”.

 

Mentor i kandidatit dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Naser Pajaziti.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Rrahman Paçarizi, kryetar,

2. Prof. asoc. dr. Milote Sadiku, anëtare, dhe

3. Prof. asoc. dr. Mimoza Priku, anëtare.

 

Prishtinë, 11.03. 2022

 

 

                                                                                                                                                                                            D E K A N A T I