Njoftim për paraqitjen e provimeve (Afati i Prillit)

30 Prill 2024
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Filologjisë se, paraqitja e
provimeve për afatin e prillit vazhdohet dhe SEMS do të jetë i hapur nga data
01.05.2024 në ora 08:00 deri më 02.05.2024 ora 16:00.
Luten të gjithë studentët të cilët planifikojnë të diplomojnë në këtë afat, të
lajmërohen në Shërbimin e Studentëve së paku një javë para diplomimi, që të
verifikohet dosja.

Shërbimi i Studentëve

Prishtinë, më 30.04.2024