Merita Osmani

Merita Osmani

Zyrtare e Shërbimit të Studentëve në Fakultetin e Filologjisë.

Nr.kontaktues:

038222970