Prof. Dr. Avdi Visoka

Prof. Dr. Avdi Visoka

Prodekan për mësim dhe çështje të studentëve

Nr.kontaktues:

+383 38 222 970