Vizitë kulturore dhe studimore e studentëve të Ballkanistikës

07 Qershor 2023
SHARE

Studentët e programit të Ballkanistikës kanë përmbyllur vitin akademik me një vizitë studimore dy ditore me qëllim të njohjes me trashëgiminë kulturore të Kosovës dhe rrjetëzimit me studentët nga Polonia të cilët kanë vijuar ligjëratat në programin e Ballkanistikës për një semestër, si dhe profesorët e shkëmbimit Erasmus+.  Kjo vizitë studimore u mundësua nga OSBE.