NJOFTIM

18 Janar 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Vjosa Osmani, me datën 26.01.2021 (e martë), ora 12:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Nuancat gjinore në gjuhën e femrave”.

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Shkumbin Munishi.
Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

1. Prof. asoc. dr. Rrahman Paçarizi, kryetar,
2. Prof. dr. Bardh Rugova , anëtar, dhe
3. Prof. asoc. dr. Rozana Rushiti, anëtare.

Prishtinë, 15.01.2021