ORARI I PUNËS ME ROTACION

15 Janar 2021
SHARE

 ORARI I PUNËS ME ROTACION
i ofrimit të shërbimeve me prani fizike i zyrtarëve të shërbimit të studentëve, nga data 18.1.2021 deri në një njoftim tjetër

Nr.

Emri dhe mbiemri

Pozita

Ditët e punës (orari 08:00-16:00)

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

1.

Defrim Krasniqi

Zyrtar për TI

Ö

 

Ö

 

Ö

2.

Emanuel Gjoleka

Zyrtar për studime MA

Të gjitha programet

Ö

Ö

 

 

Ö

3.

Flutura Demaku Zariqi

Zyrtare e lartë për studime BA

Ö

 

Ö

Ö

 

4.

Gjon Gojani

Zyrtar për studime BA

Programi: Gjuhë dhe letërsi angleze

Ö

 

Ö

 

Ö

5.

Valdete Morina

Zyrtar për studime BA

Programet: Gjuhë dhe letërsi frënge, Gjuhë dhe letërsi gjermane

 

Ö

 

Ö

Ö

6.

Vlora Mehmeti Selimi

Zyrtar për studime BA

Programet: Gazetari, Gjuhë dhe letërsi turke, Ballkanistikë

Ö

Ö

Ö

 

 

 Vërejtje: Shërbimet për studentët e nivelit të doktoratës do të ofrohen nga sekretari i Fakultetit të Filologjisë,

ndërsa shërbimet për studentët e nivelit BA të Programit Gjuhë shqipe do të ofrohen nga zyrtarja e lartë për

 studime BA, deri në kthimin e zyrtarëve të autorizuar në punë.

 

Shërbimi i studentëve dhe zyra për TI janë të obliguar t’u përgjigjen në formë elektronike kërkesave të palëve për informim edhe gjatë ditëve të punës nga distanca. Po ashtu, në mungesë të zyrtarit të programit përkatës, studentët shërbimet e tyre do t’i pranojnë nga zyrtarja e lartë dhe zyrtarët e tjerë të pranishëm sipas rotacionit.

 

Inkurajohen studentët që lidhur me çdo problem apo ankesë rreth pranimit të shërbimeve t’i shkruajnë prodekanit për mësim dhe çështje të studentëve, në adresën elektronike [email protected] dhe sekretarit, në adresën elektronike [email protected].