NJOFTIM

03 Dhjetor 2020
SHARE

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Filologjisë, të cilët do t’i nënshtrohen provimeve në mënyrë fizike, që ditën e provimeve të kenë te vendosura maska dhe dorëza, në të kundertën nuk lejohen t’u nënshtrohen provimeve.                                                                                                                                                                        DEKANATI