NJOFTIM për vazhdimin e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2020/2021

25 Nëntor 2020
SHARE

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PhD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data 25.11.2020 deri më datë 27.11.2020në ora 15:30
 
2.Studentët të cilët kanë obligime financiare të papaguara nga vitet paraprake, obligohe që përveç semestrit dimëror të vitit akademik 2020/21, të paguajnë edhe borxhet e papaguara.
 
3. Në këtë fazë të regjistrimit të semestrit dimëror, lejohet edhe paraqitja e temave të diplomës për studentët të cilët proceduralisht janë në këtë fazë.
 
4. Rektorati njofton të gjithë studentët se nuk do të ketë afat tjetër shtesë për regjistrim të semestrit dimëror, prandaj kërkesat grupore apo individuale pavarësisht arsyeve të mundshme, nuk do të merren në konsideratë për rihapje të SEMS.

DEKANATI