NJOFTIM

08 Shtator 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Festa Shabani, me datën 21. 09. 2023

(e enjte), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Ndërrimi i kodit gjuhësor te nxënësit bilingë  shqiptarë - rast studimi i shkollave ndërkombëtare të Prishtinës”.

 

 

Mentorë të kandidates dhe punimit të doktoratës janë prof. dr. Milote Sadiku dhe prof. dr. Shkumbin Munishi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Bardh Rugova, kryetar,

2. Prof. dr. Rrahman Paçarizi, anëtar, dhe

3. Prof. asoc. dr. Rrezarta Draçini, anëtare.

 

Prishtinë, 08. 09. 2023

 

 

       

                                                                                                                                                                D E K A N A T I