NJOFTIM LIDHUR ME MBAJTJEN E PROVIMEVE ONLINE NE GOOGLE MEET TE PROF. ASOC. DR. LIRAK KARJAGDIU

12 Shtator 2021
SHARE

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët kanë provime te prof. asoc. dr. Lirak Karjagdiu se, kodet në Google Meet për mbajtjen e provimeve online me datën 24 shtator 2021 janë si në vijim:

1. Kodi i takimit online për provimet e lëndëve: 1. Letërsi e mesjetës dhe e Renesancës; 2. Proza moderne e anglishtes; dhe 3. Romani i rrjedhës së ndërdijes, që do të mbahen me dt. 24.09.2021, në ora 11:00, eshte: meet.google.com/ybu-soao-gst

dhe

2. Kodi i takimit online për provimet e lëndëve: 1. Poezi moderne angleze; 2. Letërsia dhe filmi;  dhe 3. Provimet e lëndëve të studimeve master, që do të mbahen me dt. 24.09.2021, në ora 12:00, eshte: meet.google.com/zwv-dqxo-ico

SuksesI