Lajmërim

18 Qershor 2021
SHARE

Provimi për lëndët diferenciale në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsi Turke do të mbahet si në vijim:

  1. Morfologji  23.06.2021 ora 12:00;
  2. Fonetikë e gjuhës turke 23.06.2021 ora 15:00;   
  3. Sintaksë e gjuhës turke 23.06.2021 ora 14:00;
  4. Folkloristikë 24.06.2021 ora 14:00;
  5. Hyrja në Letersine Turke 24.06.2021 ora 12:00;