NJOFTIM

14 Maj 2021
SHARE

Provimet e datës 15 maj 2021 në lëndët "Gjuhë gjermane III", "Gjuhë gjermane IV", "Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane", "Sociolinguistikë" te prof. ass. dr. Blertë Ismajli shtyhen për shkaqe objektive. Provimet do të mbahen më 18 maj 2021 në orën 15.00 në sallën 13.

 

Faleminderit për mirëkuptimin!