Njoftim mbi datat e mbajtes se provimeve diferenciale MA afati i Qeshorit

12 Qershor 2024
SHARE

Datat e mbajtes së provimeve diferenciale për programet e masterit për afatin e Qershorit 2024 janë si në vijim:

Programi MA Gjuhë shqipe:   03/07/2024 nga ora 12:00

 Programi MA  Gjermanishtja si gjuhë e huaj:  19/06/2024 nga ora 10:00

Programi MA  i Integruar i gjuhësisë: 27/06/2024 nga ora 10:00

Programi MA Gjuhë dhe letërsi turke:  27/06/2024 nga ora 12:00

Programi MA Gazetari dhe kontakte me publiku: 20/06/2024 nga ora 12:00