Rezultatet preliminare të provimit pranues Fakulteti i Filologjisë

21 Korrik 2023
SHARE

Programi Gjuhë Shqipe - Të rregullt

Programi Letërsi Shqipe - Të rregullt

Programi Letërsi Shqipe - Mali i Zi

Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze - Të rregullt

Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze - Maqedoni dhe Shqipëri

Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze - Minoritetet

Programi Gjuhë dhe Letërsi Frënge

Programi Orientalistikë - Të rregullt

Programi Gjuhë dhe Letërsi Gjermane - Të rregullt

Programi Gjuhë dhe Letërsi Turke - Të rregullt

Programi Gazetari - Të rregullt

Programi Gazetari - Minoritetet

Programi Ballkanistikë 

 

Orari i konsultimeve:

-          Programi Gjuhë dhe Letërsi Angleze BA – Data 24.7.2023 nga ora 09:00 deri në ora 11:00 Salla 86;

-          Programi Gjuhë dhe Letërsi Gjermane BA – Data 24.7.2023 nga ora 10:00 deri në ora 12:00 Salla 31;

-          Programi Gazetari BA – Data 24.7.2023 nga ora 09:00 deri në ora 11:00 Salla 58;

-          Programi Orientalistikë BA – Data 24.7.2023 nga ora 10:00 deri në ora 11 Salla 102:

 

 

 

Kandidatët e papranuar kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë mbi rezultatet preliminare në datat 24.7.2023 dhe më 25.7.2023 deri në ora 16:00 tek arkiva e Fakultetit të Filologjisë.