Njoftim për kandidatët që do t’i nënshtrohen testimit në Gjuhë angleze në Fakultetin e Filologjisë

16 Shkurt 2022
SHARE

Kandidatët testimit në gjuhën angleze do t'i nenshtrohen me dt.18.02.2022 nga ora 15:00

Kandidatët e Fakultetit të Mjekësisë do ta mbajnë testin në Gjuhën angleze në këto salla:

Salla “Idriz Ajeti” (afër Dekanatit të Fakultetit të Filologjisë)

Salla 91 (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë Angleze)

Salla 88 (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë Angleze)

Lista e kandidatëve për provimin e Gjuhës Angleze Fakulteti i Mjekësisë  

Kandidatët e Fakultetit Juridik do ta mbajnë testin në Gjuhën angleze në Sallën “Laboratori i Anglishtes” (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë Angleze)

Kandidatët e Fakultetit Filozofik do ta mbajnë testin në Gjuhën angleze në Sallën 29 (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë Gjermane)

Lista e kandidatëve për provimin e Gjuhës Angleze Fakulteti Filozofik

Kandidatët e Fakultetit të Filologjisë do ta mbajnë testin në Gjuhën angleze në Sallën 32 (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë Gjermane)

Lista ne kandidatëve për provimin e Gjuhës Angleze Fakuleti i Filologjisë

Bashkëngjitur gjeni rregullat për mbajtjen e testit në gjuhën angleze

Rregullat e testit te gjuhës angleze