• Mirë se vini në Fakultetin e Filologjisë!

    Me traditë dhe përvojë të konsiderueshme.

Portali universitar

NJOFTIM

 Njoftohen të gjithë studentët e studimeve master të të gjitha Departamenteve të Fakultetit të Filologjisë se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit fillon nga data 02.09. 2014 deri më 0...

Më shumë

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe me korrespondencë të të gjitha degëve të Fakultetit të Filologjisë se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit fillon nga data 02.09.2014 deri më 08...

Më shumë

NJOFTIM

 Njoftohen studentët e Fakultetit të Filologjisë (BA dhe MA) të cilët i kanë ndërprerë studimet, se kërkesat për vazhdimin e studimeve në vitin akademik 2014/2015 mund t’i parashtrojnë p...

Më shumë

Procesverbali nga mbledhja e Komisionit të Fakultetit të Filologjisë për shqyrtimin e ankesave të kandidatëve

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues

PROGRAMI GJUHË SHQIPE
   Të rregullt
    Më shumë