• Mirë se vini në Fakultetin e Filologjisë!

    Me traditë dhe përvojë të konsiderueshme.

Portali universitar

Komisioni i Fakultetit të Filologjisë, i formuar me vendimin e Dekanit nr. 1296, dt. 18.07.2016, pasi shqyrtoi ankesat e kandidatëve të pakënaqur me rezultatin e provimit pranues (BA - 2016/2017)

 
Komisioni i Fakultetit të Filologjisë, i formuar me vendimin e Dekanit nr. 1296, dt. 18.07.2016, pasi shqyrtoi ankesat e kandidatëve të pakënaqur me rezultatin e provimit pranues (BA ...

Më shumë

Rezultatet preliminare të provimit pranues

Programi Gjuhë shqipe
  Të rregullt
  Më shumë

Njoftim

 I. Kandidatët e pakënaqur me rezultatin e provimit pranues, mund t’i paraqesin ankesë fakultetit, më së largu deri më 21.07.2016, në orën 15:00 (ose 48 orë pas publikimit të rezultatit ...

Më shumë

Lista e kandidatëve nëpër salla

Programi Gjuhë shqipe 

Më shumë

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2016/2017

Linkun për Aplikim: Më shumë