• Mirë se vini në Fakultetin e Filologjisë!

    Me traditë dhe përvojë të konsiderueshme.

Portali universitar

Department of English Language and Literature - Oral History Projects – 2-3 qershor 2016

 Gjatë këtyre dy ditëve, u mbajt Konferenca e Dytë Vjetore e Studentëve të Degës së Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Në këtë konferencë, studentët e vitit të dytë të Departamentit të Gjuhës dhe ...

Më shumë

Human Rights through my lenses – 4 qershor 2016

 Video dhe storie me temë të drejtat e njeriut dhe respektimin e tyre u shfaqën më 4 qershor të vitit 2016 në hapësirat e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Këto video dhe storie u...

Më shumë

Students’ Film Festival – 31 maj – 1 qershor 2016

 Më datat 31 maj dhe 1 qershor të vitit 2016, u mbajt festivali i filmit me studentët e degës së Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Gjatë këtyre dy ditëve, rreth 150 studentë të vitit të tretë të l...

Më shumë

Prezantim nga Tregi Kosova

 Të nderuar studentë, ftoheni medatë 7 Qershor 2016, me fillimnëora 11:00h - 12:00h në Amfiteatrin e Madh të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës "Pjetër Bogdani".

* * * Më shumë

NJOFTIM

Studentët e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, me ftesën...

Më shumë