• Mirë se vini në Fakultetin e Filologjisë!

    Me traditë dhe përvojë të konsiderueshme.

Portali universitar

Njoftim për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2015-2016

Njoftim për ndarjen e bur...

Më shumë

Njoftim - Regjistrimi i semestrit dimeror dhe veror (2015/2016)

 Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Filologjisë, që nuk kanë arritur ta regjistrojnë semestrin dimëror brenda afatit të caktuar, se me datë 08.01.2016 deri më datë 20.02.2016 do të ...

Më shumë

Udhëzuesi për vlerësim të lëndëve dhe mësimdhënësve

 

Më shumë

ERASMUS+ Call: 7 ERASMUS+ Scholarships for BA-Students at the University of Vechta (Germany)

 ERASMUS+ Call: 

NJOFTIM

 Njoftohen të gjithë studentët e regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2015/2016, se ID kartelat studentore janë të gatshme dhe shpërndarja e tyre do të bëhet prej dt. 09 dhjetor 2015...

Më shumë