Alban  Bardhaj

Alban Bardhaj

Zyrtar për Logjistikë dhe Asete

Nr.kontaktues:

038222970