Vlora  Mehmeti-Selimi

Vlora Mehmeti-Selimi

Zyrtar i Shërbimit të Studentëve Programi i Gazetarisë, Gjuhë dhe Letërsi Turke, Ballkanistikë

Nr.kontaktues:

038222970