Prof. Asoc. Dr. Milote  Sadiku

Prof. Asoc. Dr. Milote Sadiku

Prodekan për cilësi dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Nr.kontaktues:

+383 38 222 970