Prof. Asoc. Dr. Isa Memishi

Prof. Asoc. Dr. Isa Memishi

Prodekan për infrastrukturë dhe financa

Nr.kontaktues:

+383 38 222 970