NJOFTIM

02 Shkurt 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se Mr. Leonora Husaj, me datën 10.02.2021 (e mërkurë), ora 11:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Fjalët turke në gjuhën shqipe ”.

 

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. asoc. dr. Ergin Jable dhe bashkëmentor:  prof. dr. Shkumbin Munishi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Shpresa Hoxha, kryetare,

2. Prof. asoc. dr. Nuran Muhaxheri, anëtare, dhe

3. Prof. asoc. dr. Naser Pajaziti, anëtar.

 

Prishtinë, 02.02.2021

 

D E K A N A T I