Hapet Thirrja për mobilitet të studentëve në kuadër të projektit Erasmus+ ICM 2019 në Universitetin e Ca’ Foscari në Venice të Italisë

13 Shtator 2021
SHARE

Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’, Fakulteti i Filologjisë,  hap thirrjen për aplikim për bursa për rmobilitete të studentëve të nivelit të doktoratës – PhD dhe për stafin akademik, për semestrin veror 2022 në Universitetin e Ca’ Foscari ne Venice, Itali, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- 1 bursë për studentë të nivelit PhD

Prioritet u jepet studentëve të Gjuhësisë Phd Gjuhë Shqipe dhe Gjuhë angleze, për shkak të bashkëpunimit me stafin akademik mentorial në universitetin pritës. Por, në rast të mosplotësimit të vendeve me studentë nga fushat përkatëse, do të merren parasysh edhe aplikacionet e studentëve të gjuhësisë nga programet e tjera PhD të Fakultetit të Filologjisë.


Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët:

For student candidates:
- Application form (in attachment)

- Proposed Learning Agreement (for 1st and 2nd cycle students)/Mobility Programme (3rd cycle students) - in attachment, signed by the applicant, the Erasmus+ Administrative Coordinator, the Erasmus+ Academic Coordinator or the Coordinator of the candidate’s Study Programme of the sending institution;

- Copy of a valid ID card or passport;

- Copy of a proof of registration at a Bachelor/Master/PhD programme at the partner University (e.g. certificate of enrollment);

- Copy of the transcripts of records, indicating university grades/marks for finished and/or current cycles of study;

- Copy of official language certifications (if any) or self-certifications of language qualifications;

- For PhD students: letter of interest signed by the prospective academic supervisor/Head of Department at Ca’ Foscari University of Venice stating the availability and willingness to supervise the applicant.  In order to get this candidates MUST contact  [email protected] (providing a CV and a research plan);

- Curriculum Vitae (max 2 pages) in English including extracurricular activities (courses, seminars, conferences, published research, etc.) and professional experience related to the fields of knowledge of the courses.  Please use the European template on https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml;


Për programet e ofruara për të gjitha nivelet kërkohet minimum niveli B1 i gjuhës angleze.

Afati për aplikim për semestrin veror 2022 është: 27 Shtator 2021

Dokumentet me titull  "University of Ca’ Foscari Venice Application"  duhet të dërgohen të skanuara tek:

[email protected][email protected], dhe [email protected]


Vetëm dokumentet e kompletuara (të lidhura në një fajll si pdf) do të merren në konsideratë.