NJOFTIM

08 Nëntor 2023
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Vjona Sylejmani Shabani, me datën 17. 11. 2023 (e premte), ora 9:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “ Poezia e Ezra Poundit”.

 

 

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Muhamet Hamiti.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. dr. Lindita Tahiri, kryetare,

2. Prof. dr. Osman Gashi, anëtar, dhe

3. Prof. dr. Dhurata Shehri, anëtare.

 

Prishtinë, 08. 11. 2023

 

 

       

                                                                                                      D E K A N A T I