NJOFTIM për studentët e studimeve të doktoratës të Fakultetit të Filologjisë

22 Nëntor 2022
SHARE

Njoftohen studentët e studimeve të doktoratës të Fakultetit të Filologjisë, se afati për të paraqitur kërkesë për lirim nga pagesa e semestrit do të jetë i hapur prej datës 23.11.2022 deri më 07.12.2022.

 

 

Shënim: Studentët që janë liruar në vitin e kaluar nuk kanë të drejtë të aplikojnë..

 

 

Luten studentët që ta respektojnë afatin për paraqitjen e kërkesës!

 

 

Prishtinë, më 21.11.2022

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                          Shërbimi i Studentëve