Njoftim për shqyrtimin e ankesave rreth Konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm

06 Korrik 2022
SHARE

Vendimet e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë  dhe Raportet e Komisionit të ankesave për trajtim të ankesave të pakënaqur lidhur me angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm (Pozita III.1,III.2,III.3,III.4,III.5, III.6, III.7,III.8 dhe III.20 ).