Rezultatet përfundimtare të konkursit për studime të doktoratës në programet e Fakultetit të Filologjisë të miratuara në Senat të UP-së

08 Mars 2022
SHARE

 

Rezultatet përfundimtare të konkursit për studime të doktoratës në programet e Fakultetit të Filologjisë të miratuara në Senat të UP-së

 

Vërejtje: Ndaj listave përfundimtare, kandidatët kanë të drejtë t'i parashtrojnë ankesë Komisionit për ankesa dhe parashtresa të Senatit të UP-së, brenda tetë (8) ditësh nga data e publikimit të këtij njoftimi.