NJOFTIM

28 Dhjetor 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Halil Asllani, me datën 10. 01. 2022

(e hënë), ora 12:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Ndikimi i teknologjisë në zhvillimin e kompetencës leximore në gjuhën e dytë në arsimin e mesëm në Kosovë ”.

 

Mentor i kandidatit dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Rrahman Paçarizi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti, kryetare,

2. Prof. dr. Bardh Rugova, anëtar, dhe

3. Prof. asoc. dr. Rrezarta Draçini, anëtare.

 

Prishtinë, 28.12.2021

 

 

       

                                                                                                                                                         D E K A N A T I