NJOFTIM

23 Shtator 2021
SHARE

Të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar përmes platformës Online, në konkursin plotësues për pranim në studimet themelore-Baçelor për vitin akademik 2021/22, në kuadër të  Fakultetit e filologjisë dhe të cilët për shkak të gjendjes së pandemisë dhe kufizimeve nga rrethana të ndryshme, nuk kanë arritur të dorëzojnë brenda afatit të caktuar sipas konkursit dosjet fizike në fakultet, dorëzimi i dosjeve u mundësohet deri më datë 24.09.2021 në ora 15.30, në fakultetin përkatës.