NJOFTIM

06 Shtator 2021
SHARE

Të dashur studentë dhe profesorë,

gjatë këtyre ditëve janë duke u zhvilluar punime të shumta fizike për ta përmirësuar infrastrukturën e ndërtesës së Fakultetit të Filologjisë dhe të FSHMN-së. 

Kërkojmë nga të gjithë Ju mirëkuptim meqë punimet e tilla do të ndikojnë në përmirësimin e hapësirave fizike në objektin tonë të përbashkët.

Ju dëshirojmë afat të suksesshëm të provimeve dhe fillim të mbarë të vitit të ri akademik!

Dekanati