NJOFTIM LIDHUR ME MBAJTJEN E PROVIMEVE ONLINE NE GOOGLE MEET TE PROF. ASOC. DR. LIRAK KARJAGDIU

21 Qershor 2021
SHARE

Lajmerohen te gjithe studentet te cilet kane provime te prof. asoc. dr. Lirak Karjagdiu se, kodet ne Google Meet per mbajtjen e provimeve online me datat 26 dhe 27 qershor jane si ne vijim:

1. Kodi i takimit online per provimet e studimeve master, qe do te mbahen me dt. 26.06.2021, ne ora 12:00, eshte: meet.google.com/ycy-nrpn-zax

2. Kodi i takimit online per provimet e lendeve: 1. Letërsi e mesjetës dhe e Renesancës; 2. Letërsia dhe filmi;  dhe 3. Poezi moderne angleze, qe do te mbahen me dt. 27.06. 2021, prej ores 12:00 gjer ne 13:30, eshte: meet.google.com/and-uydi-ddh

dhe

3. Kodi i takimit online per provimet e lendeve: 1.Proza moderne anglishtës; dhe 2. Romani i rrjedhës së ndërdijes, qe do te mbahen me 27.06.2021, prej ores 13:30 deri ne 13:00, eshte: meet.google.com/gzc-kwdh-bik

SuksesI