NJOFTIM

11 Maj 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Vesel Islami, me datën 17. 05. 2021 (e hënë), ora 12:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Tematika dhe personazhet në romanin për fëmijë në Kosovë (1977-2015)”.

 

Mentore e kandidatit dhe punimit të doktoratës është prof. asoc. dr. Qibrije Demiri Frangu.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. asoc. dr. Ag Apolloni, kryetar,

2. Prof. asoc. dr. Milazim Krasniqi, anëtar, dhe

3. Prof. asoc. Dr. Salajdin Salihu, anëtar.

 

Prishtinë, 07.05.2021

 

 

       

                                                                                                                           D E K A N A T I