NJOFTIM

11 Maj 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Dren Gërguri, me datën 11. 05. 2021 (emartë), ora 12:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron
punimin e doktoratës, me titull: “Komunikimi politik në mediet sociale(Facebook dhe Twitter) në zgjedhjet e përgjithshme 2017 në Kosovë ”.

Mentor i kandidatit dhe punimit të doktoratës është prof. asoc. dr. Milazim Krasniqi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:
1. Prof. asoc. dr. Bajram Kosumi, kryetar,
2. Prof. ass. dr. Remzie Shahini Hoxhaj, anëtare, dhe
3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, anëtar.

Prishtinë, 16.04.2021

 

 

                                                                                                                                              D E K A N A T I