Njoftim për mbrojtjen e punimin e doktoratës, me titull: “Analizë leksikore dhe terminologjike e teksteve shkollore të lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi për klasat 6 – 9 në Kosovë”.

16 Prill 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Faton Krasniqi, me datën 26.04. 2021 (e hënë), ora 12:00, në sallën e dekanatit të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: “Analizë leksikore dhe terminologjike e teksteve shkollore të lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi për klasat 6 – 9 në Kosovë”.

Mentor i kandidatit dhe punimit të doktoratës është prof. asoc. dr. Rrahman Paçarizi.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

 

1. Prof. asoc. dr. Naser Pajaziti, kryetar,

2. Prof. dr. Shkumbin Munishi, anëtar, dhe

3. Prof. asoc. dr. Berton Sulejmani, anëtar.

 

Prishtinë, 16.04.2021

 

 

       

                                        D E K A N A T I