NJOFTIM

15 Prill 2021
SHARE

Njoftojmë të interesuarit se MA Krenare Luma, me datën 23.04.2021 (e premte), ora 11:00, në sallën “Idriz Ajeti“ të Fakultetit të Filologjisë, mbron punimin e doktoratës, me titull: Poetika e romanit ekzistencialist francez ”.

 

Mentor i kandidates dhe punimit të doktoratës është prof. dr. Avdi Visoka.

Mbrojtja e punimit të doktoratës është publike dhe bëhet para komisionit:

1. Prof. ass. dr. Nerimane Kamberi, kryetare,

2. Prof. dr. Nysret Krasniqi, anëtar, dhe

3. Prof. dr. Saverina Pasho, anëtare.

 

Prishtinë, 15.04.2021

 

 

       

                                                                                                        D E K A N A T I